Sentetik Çim Tenis Kortu Yapımı

Sentetik Çim Tenis Kortu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından belirlenen norm ve standartlara göre inşa edilmektedir. Bu standartlara göre tenis kortu yapım alanı, boyda 36 metre ende ise 18 metre toplamda ise 668 metrekare olarak belirlenmiştir. Sentetik çim tenis kortları uluslararası ölçülerin dışında amatör kullanımlar için ihtiyaç duyulan her boyutta inşa edilebilmektedir. Bu konuda uzmanlık kazanmış bulunan Gözde İnşaat, tenis kortu için seçilmiş olan bölgenin zemin özelliklerini de göz önüne alarak yaptığı planlamayla en geç 4 hafta gibi kısa sürede inşası istenen sahaları bitirebilmektedir.
 
 
Sentetik Çim Tenis Kortu Yapımı ve Özellikleri:
Tenis Kortları Gözde İnşaat’ın uzman ve deneyimli ekibiyle 3-4 hafta gibi kısa bir sürede teslim edilmektedir. Altyapı, demir işleri, tel örgü, aydınlatma, suni çim halı serilmesi ve tenis filesi takılması ile anahtar teslim olarak tenis kortları yapılmaktadır. Sentetik çim tenis kortları 18m x 36m ölçüleri dışında amatör kullanım amaçlı alana göre daha küçük olarak da yapılabilmektedir. Sentetik çim tenis kortu yapımı için özel tenis halı modellerimiz mevcuttur. Suni çim tenis halısı modellerimiz 15mm hav boyundan 30mm hav boyuna kadar mevcuttur. Tenis suni çim halısı için genelde 26mm halı modelimiz tercih edilmektedir.
 
TENİS KORTU TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPIM AŞAMALARI
Sentetik Çim Tenis Kortları için inşaat aşamaları; beton atılması, demir işleri, tel örgü, aydınlatma, sentetik çim halılarının serilmesi ve en son olarak tenis filesinin montajı şeklinde sıralanabilir.
 
ALTYAPI İŞLERİ
a) Hafriyat: Tenis kortu yapılması planlanan zemin tesfiye edilerek düzeltilir. Sahanın tüm çevresini dolaşacak hatıl kalıbı için ise temel kazılır.
b) Çevre Hatıl Betonu: Hatıl için 8 ve 12 Q’luk demir çubuklar kullanılarak hasır yapılır.
c) Ankraj: Çevre hatıl içerisine, konumlandırılacak çitin ana direklerinin bağlanması amacıyla, düzenli aralıklarla 3” lik ankraj boruları teraziye alınarak yerleştirilir.
d) Hatıl Betonlama: Çevre hatıl kalıplarına BS 20 formunda hazır beton dökülür.
e) Drenaj Sistemi: Kortta su birikmesini engellemek amacıyla drenaj kanalları açılır. Uygun malzemeyle saha drenaj sistemi tamamlanınca bu kanalların üstü örtülerek zeminle sıfırlanır.
f) Saha Dolgusu: Tenis kortunun zemini mıcır dolgu malzemesi ile kaplanır.
(Sentetik Çim Tenis Kortları inşaatında alt tabakaya beton dökülebileceği gibi asfalt uygulaması da yapılabilmektedir.)
g) Saha Betonlama: Mıcırın üstüne yine hazır beton dökülür ve “helikopter perdah” yöntemiyle iyice perdahlanır.
 
ÇEVRE DİREKLER VE TEL-ÇİT İŞLERİ
a) Çit İçin Destek Direkleri: Hatıla yerleştirilen ankraj borularına, kaynakla dikey direk boruları ve bu borularını üstüne ise üst, orta ve yatay şekilde olmak üzere destek boruları tutturulur.
b) Çit İçin Takviye Boruları: Her dört köşede de bulunan yatay borulara diyagonal biçimde takviye uygulanır. Sahanın dört kenarındaki dikey borulara düzgün aralıklarda dikey takviye boruları monte edilir.
c) Aydınlatma: Tenis kortunun uzun kenarlarına merdiveni de bulunan aydınlatma direkleri konumlandırılır. Aydınlatma direkleri üzerine 400 W aydınlatma kapasitesine sahip metal formda halide cinsinde projektörler yerleştirilir. Projenin enerji gereksinimlerini güvenle karşılayabilecek bir biçimde elektrik altyapısı ve tesisatı da döşenerek projektörler çalışır vaziyete getirilir.
d) Kapı Kurulumu: Bir adet menteşeli kapı yapılır.
e) File ve Direkleri: Kortun standartlara uygunluğu gözetilerek file demiri için karşılıklı olacak biçimde en uygun noktalar belirlenir. Sentetik çim halı kaplamasının uygulanmasının ardından direkler yerlerine sabitlenir.
f) Çit Gerilmesi: Kortun etrafındaki direklere 4×4 cm göz aralığına sahip, daldırma yöntemiyle galvanizlenmiş ve PVC kaplı tel örgü gerilir ve bütün kort çevresi çitle dönülür, Klemenslerle bağlanan çelik halatlar yardımıyla da sağlamlaştırılır.
 
SUNİ ÇİM HALI
a) Çim Halı Serimi: Betonlama işlemi yapılmış zemin üzerine çim halı uygulaması yapılır.
b) Ek Yerlerinin Sağlamlaştırılması: Suni çim halının ek yerlerine, çift kompenantlı poliüretan tutkal sürülmüş helmetin bezi yerleştirilir. Böylece ek yerlerinin iyice yapışması sağlanır.
c) Kort Çizgilerinin Oluşturulması: Kort çizgileri proje sahibinin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak beyaz ya da sarı renkte kesilirler ve uluslararası normlara uygun olarak kort üzerine yerleştirilirler.
d) Kumlama: Uygulaması gerçekleştirilen sentetik çim halının üzerine özel olarak silis den üretilmiş tenis kortu kumu dökülür. Fırçalama makinesiyle kum, suni çim üzerine iyice yedirilir ve tenis kortu müsabakalar için hazır hale getirilmiş olur.
Sentetik çim tenis kortu yapımı için farklı özelliklerde bir çok halı modellerimiz bulunmaktadır. Suni çim tenis halısı modellerimizin sınıflandırılması ise hav boylarına göre yapılmaktadır ve çoğunlukla 26 mm hav boyuna sahip ürünlerimiz tercih edilmektedir. Firmamız farklı kullanım alanlarına ve ihtiyaçlara yönelik olarak 15 mm – 30 mm hav boyu aralığında suni çim üretimi gerçekleştirmektedir.